Wiki Indonesia - Tulis Seluruh Pengetahuan Indonesia Bersama Login dengan akun Jejaringsosial.com anda  
     


Sesak

Sesak adalah 1 sempit sekali (tidak lapang, tidak longgar, tidak lega): bajunya Sesak; kamarnya Sesak. 2 penuh Berasak-asak (berjejal-jejal) hingga tidak ada tempat terluang: jalan penuh Sesak dengan kendaraan. 3 sendat atau senak, sukar bernapas (tentang dada, napas), mengah-mengah, berasa sesak dalam dada sehingga tidak dapat bernapas dengan lega (misalkan kerena marah sekali): Sesak dada. 4 ki susah dan sukar; tidak leluasa, terjepit (tentang kehidupan): ia dalam keadaan Sesak hidupnya. 5 ki terimpit (dalam kesulitan, kesukaran), terdesak: itulah gunanya pelajaran ilmu itu, apabila Sesak dapat dipakai.
Sesak berundur-undur, hendak lari malu, hendak menghambat tak lalu, pabila sudah tidak dapat melawan, tetapi pura-pura masih sanggup bertahan.
ber·se·sak-se·sak v berasak-asak, berdesak-desak, berjejal-jejal: mereka Sesak dl mobil.
Sesak bagai ular tidur, pabila seseorang yang disesakkan, seperti ditagih utang berulang-ulang.
me·nye·sak v 1 menyempit, menjadi tidak longgar (tt ukuran besar); 2 menjadi penuh sesak (berjejal-jejal); 3 mendesak-desak: mereka terus Sesak lawannya. 4 menjadi sesak atau sukar (tentang napas, kehidupan).
se·sak-me·nye·sak v saling menyesak.
me·nye·sak·kan v 1 menyempitkan, memicikkan: gerakan tentara itu bermaksud Sesak kedudukan musuh; 2 menyendatkan, memengapkan (tentang napas, dada): kepengapan udara sangat Sesak napas. 3 ki menyukarkan (tentang kehidupan): menurut pendapatnya, Perusahaan asing itu Sesak penghidupan rakyat,
ter·se·sak v 1 terasak atau terdesak hingga tidak lapang atau tidak leluasa lagi; 2 menjadi sukar, sulit, disebut), terjepit (tentang kehidupan disebut): Sesak hidup.
Sesak padang ke rimba (ke tebing), pb sudah habis akal (tidak berdaya lagi), Sesak undang kepada yang runcing tiada dapat bertenggang lagi, pabila habis akal budi (bicara); habis ikhtiar sehingga tidak dapat berupaya lagi.
ke·se·sak·an n 1 kesempitan, kepicikan. 2 kesukaran (kekurangan disebut)

253x tampil


Page Tools
Search this PageWiki Indonesia

Wiki Indonesia adalah lembaga non profit buatan Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan juga dalam puluhan bahasa daerah yang beraneka ragam di Indonesia, bertujuan untuk membangun pusat pengetahuan Indonesia bersama. Mari ikut berbagi pengetahuan anda, ajak keluarga dan teman anda, dengan Buat Halaman Baru, atau Edit memperbaharui halaman yang sudah ada