Wiki Indonesia - Tulis Seluruh Pengetahuan Indonesia Bersama Login dengan akun Jejaringsosial.com anda  
     


Syair Rumpaka Lagu Sunda(Lirik-Chord-Tab Lagu)

Dina raraga ngamumule budaya sareng lagu Sunda
Dihandap ieu aya sababarahiji kempelan rumpaka lagu Sunda Kanu peryogi mangga bebas kango Copy Paste atanapi nyebarkeun deui ieu rumpaka anu tujuan na kango ngamumule sareng memperluas kasenian sareng Budaya Sunda. Wassalam. :)


ADUH MANIS

Papaes pangreka lagu gelar lagu adu manis
Nyata dina rupi ibing katelahna jaipongan adu manis
ketuk tilu baheulana klasik jeung penca' silat
disadur direka-reka nuresep dimana meni

Kumargi aya tawisna dina ibing adu manis
Siih reret bari imut supados henteu pahili
Adu manis anu lucu pasangan istri pameget
Nu lami henteu patepang ayeuna patepang deui
gambaran istri pameget keur sumedeng birahina
silih simbeuh ku kadeudeuh sempal guyon gogonjakan

sok saha nu wani metik sadia ngayonan nana
sanajan tepika pati moal ngejat kawalahan

Alok( backing V ) :
aduh manis katelahna ketuk tilu Baheula na
gelar lagu adu manis nu ngibing mojang maranis
ALIM PATEBIH

Dina liuh-liuh nu linduh
Nu kasisir angin tipeuting
Anteng nyarandekeun hate
Geugeut pageuh dina lahunan

Bongan geus lawas teu tepang
Sami-sami ngagugulung kangen
Ajrih nemragkeun kasono
katineung nu urang

kahoyong mah engkang urang ulah pisah deui
kahoyong mah engkang ulah rek paanggang deui
palias inggis nunggeulis cuang cieung leungiteun kaheman
teu wasa kedah nyorangan nalangsa tunggara
ANGGREK JAPATI [ Kawih, Degung )

Anggrek japati na cangkring keur karembangan
Sisi wahangan barodas
Kareta api geus datang sinyal geus muka
Reg di Stoplas Cibodas
Gupay... gupay anaking
Gupay gupay digupaykeun ti manehna
Reumbay.. reumbay anaking
Reumbay na nginjeum cipanon ti maneh na
ASA TOS TEPANG


Asa-asa.. asa...
Asa-asa.. asa...

Asa tos tepang asa tos kenal
Duka dimana.. dimana
Asa tos tepang asa tos kenal
Duka dimana.. duka..

* Eeh... leres Eh... muhun
Eh... leres diditu diCipayung waktos manggung

Sasarengan duh padungdengan
Icikibung puncak Cipayung
Payung mayung Anteng kagandrung } 2x
Diditu diCipayung waktos manggung

Duh.. bingung

Back to : *

ASIH ABADI ( Kawih, Degung )

Sajuringkang lemah putih
Tatapakan ngeureut getih
Nya didinya awor asih
Neundeun harepan nyeungceum angkeuhan
Dina galindengna kawih
Asih tumekaning batin
nyaah tinandung na nyawa

Demi lautan katut ombak na
Demi daratan katut gunung na
Ditapel wates ngajadi
Ngajalan jati waruga

ASMARA ( Kawih, Degung, Pop Sunda )

Mimitimah taya rasa mikacinta
Geuning teu dinyana anjeun sering ka impenkeun
Asmara sono teh taya tungtung na
Dina geter angen anjeun sering ka impenkeun

Duh angin nu ngadalingding
Pangnepikeun kamelang kuring
Duh Bentang anu baranang
Pangnepikeun rasa hariwang
Kaanjeun tilam harepan
Nu teu weleh dipikamelang

AYUN AMBING

Deungkleung dengdek anaking jimat awaking
Geura bobo cu.. panutan kalbu
Ema hidep aya di pangumbaraan
Nyiar rijki buburuh jadi TKI

Deungkleung dengdek anaking di ayun ambing
ulah rungsing tepung jeung peuting
Anggur nyaring na mangsa keur sepi jempling
Ngadu'a ema hidep enggal mulang

Ukur cimata nu jadi ubarna
Rasa kasono teu weleh ngadodoho
Sanajan urang paanggang hatemah pa'anjang-anjang
sanajan urang papisah kagusti urang sumerah diri
Kieu buktina kedah kieu nasibna

BAJIDOR KAHOT

Ngengklak dikalang dipaer nyi lenjang
Dangdanan necis disandingan ku nu geulis
Rengkak nu merenah nu neuteup kabengbat manah
Duh.. gending rongkah tambah motah

Kemprung dipanggung geus jadi kagandrung
Sok gararetek sapeuting teu ngarengkenek
Tepak kendang ngajak ngengklak Adu manis ear senggak
Kabengbat duriat najan ucul eusi pesak

Eh.. duh bajidor pada kahot
Moal kapok nyaahna nya beuki pogot
Moal ngejat bajidor teu weleh pogot
Moal arek moal rek eleh jajaten
BANONDARI

Engkang sembaheun Abdi pinuh katineung gagah sakti
Engkang teh jago ngarayu perceka mikat wanita
teu perduli aya nuboga Engkang

Didunya taya duana pameget nukawas engkang
Waruga jalugjug jangkung ngajedig halis na kerung
purah ngudag ngudag bikang engkang...

di raksukan ku henteu matut
dilancingan oge ranutdut
kumis jocong buuk gondrong
lir Barongsai keur ngadangong
aduh engkang..
BANGBARA CINTA

Duh madu katresnan
diseuseup urang duaan
endahna kacipta kembang rasa
dirungrung bangbara cinta

parahu kaheman
ngembangkeun layar asmara
Di ayun Ambing
ombak bagja diusapan angin cinta

Mangsa kembang ngarangrangan layu ditaman
Salira teh tega luas bibilasan
Mangsa ngagolak galura di sagara
parahu teh karam neumrag karang

leupas deui leupas deui cinta teh leupas deui
meuntas deui meuntas deui asih teh meuntas deui
laas deui laas deui cinta th laas deui
reuntas deui reuntas deui asih teh reuntas deui

BIARIN KANG

Kang atuh kang kumaha
Kalau akang sayang dia bilang dong bilang
Kang atuh kang balaka
Kalau akang suka dia pilihlah dia

Kang atuh kang kumaha
kalau memang akang bosan bilang dong bilang
Kang atuh kang tong kitu
Kalau memang sudah jemu tak usah ragu

Kalau memang akang kabandang
Coba bilang terus terang biar nyai tidak bingung
Kalau memang akang yang senang
Atuh akang mesti jujur agar Nyai teu tagiwur

Biarin kang biarin
Biar Nyai urang kampung
Biarin kang biarin
Nyai mah moal kaduhung.. moal kaduhung


Biarin kang biarin
Biar nyai sendiri lagi
Biarin kang biarin
Nyaimah cadu dimadu.. cadu dimadu

BORONDONG GARING


Borondong garing ider kota pilemburan
Mekar lumaku diri payu dagang bari mimitran 2x

Borondong garing haleuang katineung ati
Jerit ciptaning ati jeung hiliwirna angin peuting 2x

Oleh-oleh ti kampung ti lingkung gunung
Majalaya Soreang Banjaran Bandung
Hate jongjon lugina anu dikantun
Narik ati matak luas nu ngabantun

Borondong... borondong..
Borondong garing...

BUBUY BULAN

Bubuy bulan bubuy bulan
Sangrai bentang
Panon poe panon poe disasate
Unggal bulan unggal bulan abdi teang
Unggal poe unggal poe oge hade

Situ Ciburuy laukna hese di pancing
Nyeredet hate ningali ngeplak caina
Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate ningali sotot socana

Bubuy bulan... bubuy bulan


BULAN SAPOTONG

Asa garariung ngadangu jangjina
Anu araramis tina lambeyna
Asa bararosen ngahampura manehna
Nu resep ngaulang kasalahan

Dimana aya endahna dimana aya deudeuhna
Lamun raheutna hate taya lirenna

Bulan sapotong kiatkeun abdi kiatkeun
Buleudkeun hate nu pasti maneuh
Bulan sapotong datangkeun atuh datangkeun
Gaganti Cinta anu langkung sagalana

Kembang cinta nu layu
Teu ngarep sirungan deui
Inggis kapahu raga kabawa angin
Tali cinta nu putus
Teu ngarep rek nyambung deui
Hate tos cape ngabarengan

Dina hate abdi meni eusi kumanehna
Kabawa palid ku cipanon

BIMBANG

Bimbang abdi teh bimbang
Wegah pikeun ngalengkah
Kitu salah kieu salah
Rasa nalangsa

Bimbang abdi teh bimbang
Mana arah tujuan
Rasa sepi teu weleh sepi
Naon lepat diri

Kamana kasaha kedah kumaha
Kakasih kacinta ilang sirna
Kamana kasaha kedah kumaha
Teu wasa teu daya teu upaya

Nalangsa tunggara... Oh..

BONGANNA

Langit caang narawangan
Taya mega nu ngahalangan
Bincarung hiberna teu pati luhur
Bungah mapag caangna beurang

Dua insan babarengan
Dina sagara katresnan
Oleng ku rasa mokaha
Kahormatan harita ngadadak sirna

Langit mimiti ilang caangna
Aya mega ngahalangan
Gumulung rasa kaduhung
Rasa kabingah tos ilang

Ah da Bonganna ah da bonganna
Sari henteu dipupusti
Cinta nu mimiti mekar
Layu sapada harita
BOGOH KASAHA

Bogoh bogoh kasaha
Bogoh ka urang mana
Geura balaka bisi kaduhung ahirna

Milih milih nu mana
Rek milih nu kumaha
Ulah cangcaya bisi kaduhung ahirna

Percaya kana takdirNa 2x

Lamun enya jodona lamun enya cintana
Moal rek aya nu bisa misahkeunna na
Lamun enya cintana lamun enya hayangna
Moal rek aya nu nyoba misahkeunna na


Percaya kana takdirNa 2x
BULAN SAPASI ( Kawih, Degung )

Bulan sapasi siga nyaksi diri abdi
Pias pias sagala paningal katambias ge panginten
Angin asih nu bihari teu deui ngelusan diri
Di gentos ku angin bajra matak sedih jeung nalangsa

Harepan kiwari ukur harepan
Da bentang di langit masih baranang
Harepan mugi sing jadi putusan
Da Engkang masih osok neang datang

Aduh... aduh matak paur
Lamun diri katalanjur
Sanajan diri tinggal sapasi
Alim jadi Laif diri
BULAN Bandung PANINEUNGAN ( Kawih, Degung )

Mun sareupna geus mimiti
katembong nyimbutan Bandung
Angin Lembang turun laun ngabubuhay
Langit mayung bulan beukah
Ngaleu hiji lagu kedaling katineung ati duh...

Kota hurung bentang mijah
Ngaleu hiji lagu kedaling kasmaran pikir duh
Harewos leutik marengan hiji impian
Bulan di langit Bandung nyaangan
Ngagentraan paneuteup na pangimplengan
Langit isuk Angger biru nya Eulis duh angger biru

BULAN LANGLAYANGAN PEUTING ( Kawih, Degung )

Bulan teh langlayangan peuting Enung
Nu di tatar di pulut ku tali gaib
Entong salempang mun kuring miang
Ti tatar ti tatar Sunda
Di pulut nya balik deui kadieu
Ieung... masing percaya

Bedil geus di peloran
Granat geus di sorendang
Ieu kuring arek miang
Jeung pasukan Siliwangi
Ka Jogja Hijrah taat parentah
CINTA SAUMUR KEMBANG

Nalangsa aduh nalangsa
Sanes ngimpi Akang gaduh deui
Naon atuh kalepatan diri

Teu sangka aduh teu sangka
Akang nyanjung geuning kalah nyandung
Naon atuh kakirangan diri

Cinta Akang saumur kembang
Tali asih teu manjang
Teu emut basa duaan
Jangji sahuap lingkup

Kaduhung sagede gunung
Kaduhung teu manggih tungtung
CAHAYA SUMIRAT

Paingan atuh paingan teu tebih ti sangka ati..
Engkang kagungan panyawat.. panyawat langkung lantip
Teu kaop lepat saeutik Engkang babarian bendu
Saruping mundut lantaran hoyong pirak sareng abdi
Da Engkang mah rupi nu teu sayaktosna

Panon poe tunggang gunung sinar layung ngenclong kuning den mas
Gumilang kunang-kunangan
Dumeling lir beunang nyangling ngawang-ngawang narawangan
Gandrung... lenglang taya aling-aling

Kulungkung kumelengkung gumilang ku mendung Asri den mas
Laligar ratna komara... ngancik dina cahya manis
Kawas malik ge salaka..
Kawas melik ge salaka lalangse peurih hapsari
Peurih hapsari

Sinar layung mendung nguyung panggendam panghudang sari
Cahaya panghudang rasa.. rasa tumitis jasmani
Sinar tepung Atma sukma (gandrung)
Ginulur jempling nyaring

Meleber mawar ngahiur (gandrung)
Angin silir ngahiliwir
Sumebar nyebarkeun sekar meleber Ambar kasturi
Mun kersa keur kasukaran...
Hegar ligar pikir ketir dunungan

CIKAPUNDUNG ( Kawih )

Cikapundung 3x walungan di Kota Bandung
Kota kembang kota midang kota pangbangbrang ka bingung
Aduh Ema aduh ema aduh Bapa abdi mah Alim di candung
Kajeun dahar karo uyah abdimah da moal pundung

Kerak lain japati belang jangjang na
Nalak ge lain lamun mindeng dianjangan
Mun Bapa Atos teu suka
Tong nyiksa anak mitoha
Kajeun abdi ngusap birit
Batan daek ngudar gelung

Lamun Bapa aya maksad bade nyandung
Abdimah kajeun padungdung
Abdi narah.. abdi narah abdi mah alim dicandung

CURUG CINULANG


Di curug cinulang
bulan bentang narembongan
Hawar-hawar aya tembang
tembang asih tembang ka deudeuh duaan

di curug cinulang
anjeun ceurik balilihan
muntang kana pangharepan
cinta urang mugia sing papanjangan

kabaseuhan cai kaheman
kaceretan ibun kamelang
meungkeut pageuh geter rasa kahariwang 2x
hariwang cinta urang panungtungan
DADALI MANTING

Dadali manting tipeuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu lawas ilang
Baturna duka kamana

Dadali manting tipeuting
Ngalayang ka pilemburan
Hate bingung kapidangdung
Nu ilang kawas nu pundung

Dadali kabawa angin
Teu wasa nandangan lara
Tos teu kadenge deui sorana
Boa-boa boa-boa tapi palias teuing
DALINGDING ASIH ( Kawih, Degung, Pop Sunda )

Dalingding asih nu kuring
Dalingding asih nu urang
Ngalangkang ngalangkang galeuh lamunan
Ngagalindeng tembang tilam kamelang

Basa kuring arek miang anjeun jajap ngahaleuang
Lawung patarema gandrung
Geter rasa cumarita duh kudu paanggang
Dalingding asih jati ning asih
Jadi angkeuhan urang duaan
Di pengkolan pareng pisah
Rek katukang sumoreang duh..

Dalingding ngajadi guru
Sorana kantun harewos
Hawar hawar ngajauhan
Teuteup geugeut lir gugupay
Duh tembong deui gupay deui


DIKANTUN TUGAS ( Kawih, Degung )

Calik dina bangbarung
Anteng ngahurun barung
Nyawang anu ngalangkung
Sedih manah na nguyung

Emut ka sang panutan
ngantun mang bulan bulan
Lami henteu nyeratan
Wartos di medan perang

Nanging nu geulis sabar
Sarta manah na sabar
Pasrah ikhlas tur rela
Jujur sarta satia

Nyanggem lebet manahna
Aduh Engkang iraha
Tepang sakulawarga
Mulih ti medan laga

Abdi nu ngantos ngantos
Mugi pasihan wartos
Nanging Abdi teu ngartos
Engkang alat sajati

Najan urang patebih
Langgeng tetep miasih
Batin tetep pacaket
Sareng nu dipimeumeut
DUDA ( Kliningan, Degung )

Tipeuting sok sering nyaring
Taya tangan pangawasa
Sumeleket kana hate
Sumarambah kana bayah 2x
Sumeblak sok ngarakacak 2x
Tungtungna ngahurun Balung 2x
Tugenahmah hirup nyorangan

Nu manis dunungan abdi
Nu bumela ka panutan
Papasten Gusti Hyang widi
Dikadarkeun ku Pangeran 2x
Ngantunkeun kakalanggengan 2x
Palangsiang kapidangdung 2x
Nu duda mah nu duda kieu rasana

Nanging da parantos takdir
Teu sae upami mungpang
Najan abot dipisono
Najan betah dipicangcam
Kapaksa kedah paturay 2x
Moal luput kapiemut 2x
Moal suda kapiati 2x

Kolepat diri nembongan
Sakilat ilang sawangan
Putri mung ukur harepan
Ati manteng lalamunan
Ngahiap hiap kalangkang
Nyipta asih hamo datang
Hate gandrung sumoreang
Putri ayu widowati ngan ukur ciptaan ati
Maksudna hamo katepi

DINA JANDELA ( Kawih, Kacapian, Degung )

Dina jandela urang silih gupayan
Lemu paneuteup deudeuh jeung geugeut teup euntreup
Taya nu nyora simpe henteu nyarita
Ngukir ciptaan tresna jeung asih marengan

Lir nu keur ngimpi lir nu keur ngimpi
Gambar lamunan.. naon geuning nu teu katepi
Lir nu disirep lir nu disirep
Geter katineung reureuh geuning rep rerep

Dina jandela urang silih kiceupan
Imut kareueut raga katresna padeukeut
Langit keur lenglang jauh tina kamelang
Urang jadikeun galeuh pasini na wungkul
DUH INDUNG ( Kawih, Degung )

Duh indung ngaraksa ngajaring
Anak najan rungsing matak pusing
Henteu weleh deudeuh mikanyaah asih
Di momong jeung dititimang

Duh indung ngaping ngadama-dama
anak ngamumule buah hate
Najan rungsing deudeuh
Anak dijieun puputon

Duh Indung duh indung
Timang titi ngamomong anak
Duh indung... aduh indung
Teu kendat ngadudu'a

ES LILIN

Es lilin mah di dorong-dorong
Dibantun mah dibantun ka sukajadi

Abdi isin ceuceu samar kaduga
Sok sieunmah aduh henteu ngajadi

Es lilin mah ceuceu buatan bandung
dicandakmah geuningan ka Cipaganti
abdi isin jungjunan ku bararingung
sok inggismah aduh henteu ngajadi

itu saha dunungan nu nungtun munding
digantelan gening ku sapu tangan
itu saha dunungan kuginding teuing
sihorengmah aduh geuninng jungjunan

Es lilin mah ceuceu di kalapaaan
Raosna mah geuningan kabina-bina
Abdi alim dunungan paduduaan
Sok sieunmah dikantun kamana-mana

Kamana mah dunungan ngaitkeun kincir
Kakalermah kakaler katojo bulan
Kamanamha dunungan ngaitkeun pikir
Sakieu mah aduh panas hatenaGIRIMIS KASORENAKEUN
( Kawih, Degung )

Girimis kasorenakeun
ngeunteungan sewu katineung
Katumbiri layung langit
Awor jeung cipanon ngembeng 2x

Ngalangkang galeuh lamunan
Ngaliwung kalbu nu liwung
Naon deui nu rek didagoan
Duh.. kabeh geus mungkas adegan
Geus tamat lalakon leungiteun udagan
Mungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja

GOYANG KARAWANG ( Jaipongan, Kawih )

Malam minggu malam panjang
Rame dina kariyaan
Balandongan keur hiburan
Caang ngempray lir tibeurang

Sora kendang mani mangprang
Nungibingna mojang lenjang
Aduh aduh pinggul na goyang
Goyang na goyang karawang
Goyang karawang 7x

Nu nongton sarusuitan
Sorana eyak eyakan
Nu ngibing na balakecrakan
Goyang matak duh kaedanan
Goyang karawang 7x

Aduh gitek gutak gitek
Gutak gitek kakatuhu
Aduh aduh goyang karawang
Goyang na goyang karawang


Goyang karawang kasohor
Penari na tukang bajidor
Goyang na boleh boleh dipandang
Dipegang jangan aduh tak usah

HAREUPEUN KACA ( Kawih, Degung )

Hareupeun kaca ngjanteng salila lila
Roman Alum gurat duka atra narembongan
Hareupeun kaca sagala nu karandapan
Lalakon katukang tukang nungtut dararatang

Reueuk rumeuk dina eunteung
Semu keueung semu nineung
Jiwa awaking nyarita
Jiga nu nga naha naha
Duh ieung geuning jiga nu nganaha naha
Bejakeun kuring bejakeun rumasa geus katalimbeng
HARIRING NU KUNGSI NYANDING ( Kawih, Degung )

Purnama nu kungsi leungit
Ayeuna nganjang ka buruan deui
Anu kungsi kapiati
Kiwari urang ditepangkeun deui

Hariring nu kungsi nyanding
Ayeuna datang ngahaleuang deui
Hayu patarema tineung
Cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu endah
Hayu urang suka bungah
Caang bula opat belas
Narawangan ati bangblas

HAYANG KAWIN


Hayang kawin win win win hayang kawin
Geus teu kuat beurang peuting duh nyorangan
Hayang kawin win win win hayang kawin
Geus teu tahan beurang peuting duh ngajablay

Era ku tatangga reujeung babaturan
Loba nu nyeletuk cenah kuring bujangan lapuk
Isin ku pa' RT isin Ku pa' RW
Sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe
Hayang kawin win win win hayang kawin

Bapa Ema cing pangneangkeun jodo
Kuring embung boga titel jomblo
Bapa Ema cing pangneangkeun calon
Asal ulah urut ucing garong

Keun bae randa Ema
randa bengsrat anyar pegat
Komo parawan Ema
geus pasti paten masih di segel masih di segel gel gel gel gel....
IMUT MALATI ( Kawih, Degung )

Imut malati wengi tadi geuningan patepang deui
Nu kapiati tikapungkur jungjunan di Anti anti
Ti gunung putri sareng saha salira lungsur ka landeuh
Lagu kamari ngagalindeng lalakon gending kadeudeuh

Najan sakedap jorelat tunjung balebat
Estu mo hilap karaos matak tibelat
Ku henteu terang mulihna 2x
Eh naha iraha

Najan mung imut saulas sakilat ilang
Tansah kairut hanjakal teu sering tepang
Ku henteu terang leosna 2x
Eh geuning kamana
JANG ( Kawih, Pop Sunda )

Jang hirupteh teu gampang
Teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan
Jang jalan kahirupan henteu sapanjang na datar
Aya mudun jeung tanjakan

Kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar
Salawasna kudu sukur eling kanu Maha Agung
Kade hidep bisi kufur

Jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede
Beunghar harta beunghar hate
Jang hidep sing ngajalma turut parentah agama
Ulah jauh ti ulama

Nyobat sareng ahli tobatdalit sareng para kiyayi
Hirup keuna ku owah gingsir ngarah aya anu ngageuing
Mangsa lengkah ningang salah

Sing pinter tur bener sing jujur tong bohong
Ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur
Raksa ucap lampah tekad jeung tabe'at
Ngarah pinanggih bagja salamet dunya aherat
Jang.. jang sing jadi jalma soleh

#End : Jang.. Jang.. hidep sing soleh

KABOGOH JAUH

Boga kabogoh jauh meuntas laut leuweung gunung
Tapi Apel teu bingung cukup halo na telepon
Kuring di pulau Jawa manehna pulau Sumatra
Lamun malem mingguan mojok via sms-an

Jelema palinter dunya beuki maju
Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu
Via sms-an atawa nelepon
Teu jadi pikiran najan pulsa kabobolan
Nu pentingmah bisa ngobrol unggal waktu
KANG MANDOR


Kang mandor Batok katajong
Daun kawung awun-awunan
Kang mandor ulah sok nganclong
Sing nyaah kana turunan

Kang mandor mata keranjang
Teu kaop nempo nu herang
Kang mandor keur beger mindo
Mun aya mojang diolo

Kang mandor ambek-ambekan
Pagawe sok dicarekan
Karyawan mun boga salah
Mandor mah sok molototan

Kituteh jaman baheula
Keur basa urang dijajah
Ayeuna urang merdeka
Mandorteh sok ramah tamah
KANIA ( Kawih, Degung )

Ngangkleung tineung ngawang-ngawang
Bongan keukeuh bongan melang
Rumasa diri kabandang duh
Kalebuh geter kadeudeuh kapentang gandrung...

Hayang kuring nyaritakeun mamanis dina melodi
Hayang kuring nguniangkeun antebna dina kacapi
Jadi lagu nu abadi wawakil titipan ati
Nu tetep imut kareueut najan asih samar tepi

Kania... duh Kania..
Linduh asih linduh wulan
Liuh teuteupan katresna
Nya ti anjeun kuring metik racikna hariring
Nya ti anjeun ieu lagu ngawujud tamper katineung

Kania... duh Kania...
Deukeutkeun kuring keur nyanding
Dina ati anu wening
Nya ti anjeun kuring nyangga kabagjaan
Sumalanding dina lagu kahirupan

KABAYA BEUREUM


Kabaya beureum nu jadi tilam kasono
Tawis deudeuh ti maneh na
Kembang asih nu jadi kembang kapeurih kameumeut hate
Kabaya beureum ngarendeng jeung potret anjeun
diteuteup teu kiceup kiceup
Kembang asih nu jadi kembang katresna Batin nalangsa

Aduh aduh.. duh aduh Kang mas
Cinta urang nusakitu layeut pisan kiwari bet pepegatan
Aduh aduh.. aduh aduh Kang mas

KAREMBONG KAYAS

Duh aduh karembong kayas
Disawang matak kagagas
Baheula keur jeung manehna
Karembong teh jadi saksina

Duh aduh karembong kayas
Dianggo ku mojang kota
Loba nu matak kabita
Ku nu nganggo karembong kayas

Mojang Bandung loba nu matak kaguyung
Ku wanoja Sumedang matak kagembang
Mojang Garut loba nu matak kairut
Ku nu nganggo karembong kayas
Naon atuh kalepatan diri abdi
Anjeun tega gaduh deui
KEMBANG TANJUNG PANINEUNGAN

Anaking jimat awaking
Basa Ema mulung tanjung rebun rebun
Di pakarangan nu reumis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep

Geus opat taun katukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran pangangguran

Anaking jimat awaking
Basa Ema mulung tanjung rebun rebun
Bet henteu sangka aya nu datang
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep

Nu opat poe teu mulang
Ngepung gunung pager bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layon na keur kadieukeun dipulangkeun

Harita waktu layon na geus datang
Ema ceurik aduh balilihan
Ras ka hidep ieung na kandungan
Utun inji budak yatim deudeuh teuing

Harita waktu layon geus di gotong
Ema inget ieung kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieung ti duaan


Anaking jimat awaking
Lamun Ema mulung tanjung reujeung hidep
Kasuat suat nya pipikiran
Tapi na kedal na teh ku hariring

Haririring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Duh... kembang tanjung
Nu nyeungitan pakarangan
Nu nyeungitan hate urang
Panineungan
LAYEUT KAGEUGEUT


Salira Benteng asih sajati
nu moal aya dua didunya ieu
waktos kakuping lagu
asa aya nu ngentringan
lagu nu urang duaan
janten ciri dina kaendahan

urang duaan layeut kageugeut
urang duaan dina sora paguneman
urang duaan layeut kageugeut
dina teuteup aya surti endah kabagjaan

peuting anu tingtrim di ayun-ayun ku hariring
Nu kacicipta asih duaan cenah ceuk cenah kaheman
hate tambah kangen ku emut bae kasalira
sok hoyong enggal bray beurang sok kacipta sareng rerendengan

LAYUNG GALUNGGUNG

Layung luhureun galunggung
Marengan wanci sareupna
Surya ngampih pabuburit
Pamit ka caangna beurang

Duaan waktu harita
Babarengan nyulam cinta
Bari pinuh pangharepan
Bagja pinuh tineukanan

Layung luhureun galunggung
Kunaon leungit teu pamit.. leungit teu pamit
Boa teuing cinta urang moal lana papanjangan
Layung luhureun galunggung
Undur na kawas nu pundung.. kawas nu pundung
Boa pasini na jangji kaputus moal ngajadi

Duaan waktu harita
Babarengan nyulam cinta
Bari pinuh panharepan
Bagja pinuh tineukanan
MAWAR BODAS

Mapay jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur
Henteu karasa cape na sabab aya nu di teang
Hujan angin dor dar gelap henteu aya keur ngiuhan
Sanajan Awak rancucut bet asa paduli teuing

Nu pentingmah asal nepi ka tempat anu dituju
Rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian
Sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga
Balik ge asa hoream leumpang ge jiga ngalayang

Teu kasawang ti anggalna teu dipikir ti tadina
Lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing
Mikiran pipanyakiteun.. Mikiran pipanyakiteun
MEGA SUTRA

Mega sutra keur mayung dilangit lenglang
Bulan ngempur nu keur ligar
Hibar dina jangjang peuting
Jandela na hate mangsa na urang mukakeun
Antebkeun urang antebkeun dina teuteup
Nu muser na pamadegan
Geter katresna geus jadi qodar manusa
Titis asih ti kurnia jadi pangersa anjeunna
Nu geus maneuh tina wiwitan lalakon
Ngeusian lengkah gumelar
Manusa di pawenangan hirup darma wawayangan

Mega sutra kumawang dilangit lenglang
Ditaretes cahya bentang lir kulambu awang-awang
Mun kongang kadongkang hayang ngaleuyang ngaronjang
Rek cicing di mega malang
Nyuwu hate keur ngambah sewu kabimbang
Kalbu nu layu pameunteu alum kuluwut
Bongan lagu nu halimpu kunaon kiwari lesu

Mega sutra sulur sumeren katresna
Lamun raga keur tunggara
Sugan euntreup kagaleuhna malar ka gaet asihna
MEGA HIDEUNG

Tuh itu layung siga pundung
Ningal urang nu teu satujuan
Naha anjeun bisa robah anu geus pasini
Da bongan anjeun nu menta
Kuring nganteur kahayangna
Anjeun hayang pepegatan

Tuh itu mega ngahalangan
Langit anu rek ngagebray caang
Naha ku teu sangka ahirna
Geuning bet kieu kacinta urang duaan
Aya nu ngahihileudan gogoda eta ka urang

Mega hideung ngalangkangan
Langit ceudeum tanda arek hujan datang
Naha naon anu rak diteang
Kanyaah kacinta keur urang
Meureun kuring henteu ngalayah ku harta
Ukur banda cinta modal anu boga jang salira

Teu ngarti na jero pikirna
Yen harta bisa mawa bagja
Loba anu pisah lain kurang harta
Silih nganyahokeun dibutuhkeun cinta
Lain ukur harta
Anjeun beda pilihanna nu diteang geuning harta
MELANG KA NU ANGGANG

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta mamawa raheut hatena
Kamari manehna kungsi pamitan
Nyuuh nyegruk ngarangkul bedah cipanon

Pegat pegat nyebut kecap pileuleuyan
Dareuda menta ubar pangampura
Cenah jalan anu rek di tempuh
Geus puguh jadi putusan
Mending pisah najan deukeut bari raheut duh gusti...

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta nepikeun rasa cintana
Pasini teu jadi nyeuit kanyeri
Pikir bimbang dirungrung kapeurih ati

Najan beurat di kukuntit ku duriat
Baluas ku mamanis nu geus pegat
Bongan anu jadi pamuntangan sulaya tina subaya
Teu ngajadi bongan geus aya nu boga geuning

Poe ieu manehna ninggalkeun Bandung
Seja lunta mamawa raheut hatena
Najan peurih kudu pisah rasa bimbang kudu anggang
Pileuleuyan keur hiji carita
Nu teu kungsi metik bagja
MOJANG PRIANGAN

Angkat ngagandeuang Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban mojang priangan
Umat imut lucu sura seuri nyari
Larak lirik keupat mojang priangan

Diraksukan kabaya nambihan cahayana
Dangdosan sederhana mojang priangan }2x

Mojang anu donto matak sono nu nempo
Mun tepung sono ka mojang priangan
Gareulis maranis disinjang lalenjang
Estu surup mun leumpang mojang priangan

Ti gigirna lenggik ti hareupna ge sieup
Ti tukangna lenjang mojang priangan

NAON LEPATNA

Naon lepatna naon dosana
Mun diri katarik geter simpati
Kabandang kamelang

Naon lepatna naon dosana
Mun rasa rumasa nyimpaykeun tresna
Mikaasih ka dirina

Kapan cinta kedah anteb jeung asihna
Kapan asih kedah tingtrim sumandingna
Sedeng rasa rumasa manteng teuteupna
Demi kasatiaan janten pageuh pamadegan

Naon lepatna naon dosana
Nepikeun tungkusan kalbu
Mustika asmara

Naon lepatna naon dosana
Da niat rek senyana
mikaasih kadirina

NYAWANG BULAN

Bulan ngeunteung na kaca jandela
Ngawaskeun nu ngumbar cimata
Bulan ngeunteung na kaca jandela
Anjeun jonghok jeung keclak cimata

Duh bulan ku matak keueung
Hate teh teu daek ludeung geuning
Bongan jangji nu kamari
Pasini nu henteu ngajadi

Bulan masih ngangkleung dina kamalirna peuting
Bulan masih ngangkleung marengan palid katineung 2x

# Alok ( backing V ) :
Aduh bulan bulan tong waka surup
Pan ieu sim kuring anteng nyawang
Nyipta jirim na kakasih
Nu anggang di sajuringkang

Bulan anteng henteu mirosea
Ka nu keur nandang tunggara
Bulan anteng ngebrakkeun cahyana
Galindeng hate marengan

Duh bulan ku teungteuingeun
Tega temen kaniaya aduh
Lalakon anu kamari
Nembongan duh matak nyeri

Bulan harianeun mawa carita baheula
Bulan harianeun nambahan raheutna hate 2x
PAPATONG

Beurang maju ka lohor
Papatong nu koneng euntreup na regang
Ngageter jangjangna keur ngagupayan
Pancen keur wasiatan

Sore menggok ka ashar
Papatong nu koneng hiber teu luhur
Ngalayang ngawahan arek pamitan
Poma tong kajongjonan

Papatong nu koneng teu tembong deui
Leungit indit teu pamit
Papatong nu koneng teu tembong deui
Tilem bewara baturna

Prak reureuh tina kariweuh
Prak pasrah kanu kawasa 2x
PANON HIDEUNG

Panon hideung irung mancung
Pipi koneng putra Bandung
Putra saha dimana bumina
Abdi resep ka anjeunna

Siang wengi ka impi-impi
Hate abdi sararedih
Teu emut dahar teu emut nginum
emut kanu kasep panon hideung

PERCAYA


Sok sanaos hirup dugika tutupna
Percaya diri kagungan salira
Sawangsulna salira kuring nu boga
Hamo pecah sanaos dugika mangsa

Percaya salira tuhu mitineung
Buktosna kadieu karaos keueung
Percaya salira tuhu miheman
Buktosna kaasih taya kendatna

Sok sanaos urang teu ngahiji diri
Patarenggang teu pagiling gisik diri
Sewang-sewang urang aya nu mibanda
Tapi jisim lembut tetep sasarengan

Cacak ringkang teu dipasieup ku urang
Percaya urang mo bakal paanggang
*Diri surti tebih tina kecap cukup
Yu tawekal nohonan kameumeut hirup
RANGRANG KAMELANG


Sanaos urang kantos kedal jangji
Niat diri silih asih
Sanaos urang kantos tigin niat milih
Hiji dina ati
Taya hartosna lamun hate meulit bae
Asih pinuh kapalsuan cinta

Taya hartosna lamun diri dinyenyeri
Samagaha nilas raga sirna
Harepan anu kantos mekar ligar mangsa urang anyar tepung
Karaos mirang tresna asih diri pinuh simpay
Rasa bagja

Tapi buktosna urang pada milih jalan
Hambong geter katingtriman batin
Tapi buktosna urang tepung ukur tangtung
Kumalayang ngawang-ngawang renggang

Upami lambar lalakon naha pinuh kucipanon
Upami geus titis tulis naha nyeri batan hinis
Upami tos kapimilik naha mulang mawa ceurik
Upami raga wayahna naha henteu tibaheula

Carita urang duaan kawas panteng lalayaran
Ngapung lugina ngalayang pegat kapakan sapisan
Ilang puntangan harepan


RONGGENG IMUT


Nyi ronggeng imutna matak kayungyun
Geulis campernik
rengkak paripolahna mengkak ku tepak kendang
luhur panggung

digual geol gitekna di sunggal senggol
Goyang di goyang kataji imut nyi ronggeng

Imut ronggeng imut sabengbatan
mentang daya tarik keur bajidor
imut bentang panggung katalimbeng
teuteup seukeut kameumeut nu nongton

ha.... a.. a...
SAGAGANG KEMBANG ROS


Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur weleh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening

Runtuyan harewos
Jangji pasini katampi
Moal weleh mikaheman
Ieuh asih nu wening

Sarining kembang Jatining asih
Jadi angkeuhan duh urang duaan
Ngaca pangharepan Panteng kayakinan
Na dasaring ati urang duaan

SAHA NU LEPAT


Saha nu lepat mun diri katalanjuran
Da bongan keureut salira bet sarimbag jeung manehna
Saha nu lepat mun heureuy kaleuleuwihi
Da bongan keureut salira bet sasorot jeung bihari

hanjakal tepang teh kapandeurian
dina wanci geus reup-reupan
mun maksa kudu dipenta tangtu gede mamalana

mana nu lepat dimangsa paduduaan
da hate pernah ka iwat ku salira jeung geugeutna

SALAM MANIS


Ieu salam manis.. manis salam kuring
Nya ieu pisan nusalawasna nyanding nyaring
Ngahariring


Ieu salam manis.. manis salam kuring
Nya ieu pisan nusalawasna nganteng anteng
Kapitineung

Datangkeun kuring deukeutkeun
Deukeutkeun kuring rakeutkeun
Duh dunungan

Datangkeun kuring deukeutkeun
Deukeutkeun kuring rakeutkeun

SALERESNA

Padahalmah saleresna
Rumasa kabungbulengan rumasa kapengpeongan
Kapiraray siang wengi Bati huleng jentul

Padahalmah saleresna
Diri pasrah tumarima seja ngestu kumaula
Moal bade baha estu saleresna

Sok sanajan Engkang geus aya nu boga
Abdi moal ngarasula Engkang
Kaleleban kamemelangan
Diri leungiteun puntangan
Nogencang ilang harepan
Duh Engkang..

Aduh Engkang ku harianeun
Abdi pasrah diri Engkang jalir jangji
Aduh Engkang ku teungteuingeun
Ukur nganyenyeri aduh Engkang..

Kanyaah nu kantos katampi
Saleresna ukur ngageurihan ati
Kaasih nu kungsi pasini
Geuning henteu saleresna duh Engkang..

SALEMPAY SUTRA


Salempay sutra disulam jeung dikarawang
Tawis soca ti jungjunan duh ti jungjunan
Salempay sutra disulam mangrupa kembang
Tawis asih ti kakasih duh ti kakasih

Ngraketkeun hubungan batin duaan
Mupus waswas jeung cangcaya
Dijuruna disulam ngaran singgetan
Ngaran kuring jeung manehna

Salempay sutra disulam jeung dikarawang
Tawis tijungjunan duh ti jungjunan
Hiji tawis soca duh salempay sutra
Jadi jimat pangreugreug ati
Disulam karawang duh salempay sutra
Geuning ngidem harepan

SALAM SONO


Hatur salam salam sono...
Haturan Engkang 2x

Tos lami teu patepang
Da bongan urang paanggang
Duh aduh3x salam sono haturan Engkang

Ieu salam salam sono
Tawis ati sing jadi tilam katresna
Ieu salam salam sono
Duh.. disanggakeun ka jungjunan

Rakeut geugeut
Rangkul deudeuh
Imut geugeut
Teuteup deudeuh

Nineung deui nineung deui
Salam sono salam sono...

SANCANG CIJULANG


Pungkal pengkol jalan na
Iuh jeung linduh tangkalna
ngaroyom dahan daunna
mapaesan alam endah

harita datang kadinya
teu sangka geuning teu sangka
bakal tepang jeung nyi lenjang
sagagang kembang impian

* mipir gawir nu lungkawing
mapay jungkrang nu longkewang
kungsi arek nitip diri
rek neundeun rasa kadeudeuh

ka kembang nu hegar ligar
sanajan bari jeung anggang
arek nemragkeun kahayang
balaka ngedalkeun cinta

antara sancang cijulang
aya angin ngahariring mawa jangji
antara sancang cijulang
aya teuteup anu minuhan kadeudeuh

antara sancang cijulang
aya cinta nu munggaran
antara sancang cijulang
aya cinta langgeng salawasna

SERAT SALIRA


Serat salira wengi tadi tos katampi
Kantenan jungjunan kantenan mungguh ewuhna
Disangki serat katresnan sabudeureun cinta urang
Geuningan lepat dugaan mundut mundur pipisahan

Serat salira dina jajaran kalima
Unggelna teu wasa mun kedah midua hate
Teu sapuk sareng aturan sok sieun teu kabadanan
Cangcaya moal laksana mendak bagja sasarengan

Teu nanaon jungjunan teu nanaon
Mun kitu kapalay salira
Lelembutan ngajerit nungkupan diri
Teungteuingeun tegateh kamalinaan

Nu munggaran urang tepung luhur panggung
Setragana nu nyacas kiwari anteng ngahelas
Imut imut nu kamari tetep surti nu kamari
Ayeuna duka kumaha pajar urang pileuleuyan

SORBAN PALID


Akang.. akang.. akang..
Akang haji sorban palid
Palidna mah ka Cikapundung
Kang haji geura enggal mulih
Ieu abdi Akang sok bararingung

Cukleuk leuweung eta cukleuk lamping
Jauh jauh ka sintung kalapa
Engkang nineung atuh enggal sumping
Urang sareng suka-suka

Kang haji 4x
Nyi haji 4x

Ala..h kamana Engkang naha kamana
Kunaon kang haji teu enggal mulang
Ala..h kamana Engkang
Boa-boa kang haji kagembang mojang

Bongan bangkong eta bongan bangkong
Kacai teu dimandikeun
Moal bohong atuh ulah bohong
Pasini tong ditalikeun

Aceuk Aceuk haji.. kamana cindung
Cindung bodas tanda kaikhlas
Aceuk haji ulah sok pundung
Pira kada ku Engkang dikantun tugas

Kang haji 4x
Nyi haji 4x

TAROSKEUN


Taroskeun ka bulan
Nu hideng nyaangan peuting
Taroskeun ka bentang
Nu anggang caang baranang

Taroskeun ka angin
Ngausap tatali batin
Taroskeun geura taroskeun
Cinta moal keur sasaha
iwal manteng ka salira

Galura ombak lautan
Di basisir laut kidul
Ngajuringkang-ngajuringkang la..h
Seahna pasusul-susul

Eta galura na cinta urang
Eta kateguhan asih urang

Hariring asih kinasih
Gumalindeng lapat-lapat
Ngawirahma ngalagena
Ngahudang simpay duriat

Eta dangiangna cinta urang
Eta udagan lalakon urang

TEUTEUP JEUNG IMUT


* Wengi tadi salira imut ka saha
Linduh soca nyeredet mudunkeun lenyap
Wengi tadi salira imut kasaha
Teuteup asih marees patingal manis

Kacipta imut salira mun kuring panutanna na
Lelebna kedaling rasa kanggo salamina
Hanjakal imut salira ngalanglang tepung salangkung
Teu acan dumugi ati salira tos angkat deui

Back to : *

Wengi tadi lamunan manteng salira
Nyipta pareng iraha patepang deui


TEBIH LEMAH KALANGITNA


Tebih lemah kalangitna
Anggang bulan jeung bentangna
Asa pamohalan pisan
Sim kuring bisa nghaiji

Abdimah jalmi tunggara
Tuna harta sepi harti
Ukur ngabogaan cinta
Ngan boga cinta

Ari hayang siga batur
Ngan hanjakal teu kaukur
Kabungah jeung kabagjaan
Kuringmah ukur harepan

Kabita ku anu lian
Bisa kedal ucap cinta
Sakapeung kuring ngalaman
Tapi ngan dina lamunan

TILAM SONO

Ieu lagu tilam sono
Asih kadua kalina
ngancik dina sanubari
endah patarema rasa

kapungkur abdi ngalih
ayeuna tos ngalih deui
Kapungkur urang patebih
ayeuna patepang deui

alok :
haturan bagea sumping
tos lami di anti-anti
Kiwarimah eneng patepang deui
tawis asih tilam sono


Ieu lagu tilam sono
Asih kadua kalina
ngancik dina sanubari
endah patarema rasa

mun bonteng nande parahu
hayam dikurungan bae
sihoreng mungguhing nafsu
hayang teh ngariung bae

alok :
nu lawas na angen-angen
katineung dina galindeng
kiwari tos ngancik deui
muga ulah pisah deui

Ieu lagu tilam sono
Asih kadua kalina
ngancik dina sanubari
endah patarema rasa

kamari katuncar hideung
ayeuna katapang deui
kamari paturay tineung
ayeuna patepang deui

alok :
nyanggakeun tilam kasono
sono kadua kalina
mugi ulah rek pisah deui
sok tetep raket ngahiji

Ieu lagu tilam sono
Asih kadua kalina
ngancik dina sanubari
endah patarema rasa

kasawang eukeur paanggang
sepi lamun patebih lami
kamelang hoyong patepang
sok sieun paturay deui

40.078x tampil
Halaman terakhir diedit oleh indahzagirlish, pada Jum, 02-09-11 01:29


Page Tools
Search this PageWiki Indonesia

Wiki Indonesia adalah lembaga non profit buatan Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan juga dalam puluhan bahasa daerah yang beraneka ragam di Indonesia, bertujuan untuk membangun pusat pengetahuan Indonesia bersama. Mari ikut berbagi pengetahuan anda, ajak keluarga dan teman anda, dengan Buat Halaman Baru, atau Edit memperbaharui halaman yang sudah ada